Zorganizowana przez PO konferencja samorządowa "Powiaty Polskie 2016" była jedną z debat, które mają przyczynić się do opracowania nowego, całościowego programu tej partii, zatytułowanego "Polska obywatelska 2.0".

W lidzbarskiej konferencji uczestniczyło 120 starostów, skarbników i sekretarzy powiatów oraz parlamentarzystów PO, a także samorządowców i ekspertów spoza partii. Dyskutowali w trzech panelach tematycznych - o finansach, kompetencjach i strukturze organizacyjnej tego szczebla samorządu. Jak podkreślali, powiaty mają przyszłość, ale trzeba je uczynić bardziej efektywnymi, dlatego potrzebują reformy.

"Nie ma mowy o likwidacji powiatów, natomiast trzeba je wzmocnić finansowo i kompetencyjnie, głównie poprzez przekazywanie kompetencji będących obecnie u wojewodów. Chodzi o wzmocnienie administracji zespolonej, ponowne przejście sanepidu, straży pożarnej czy policji pod opiekę samorządów powiatowych" - powiedział PAP poseł Jacek Protas.

Uczestnicy konferencji debatowali m.in. o nowych regulacjach dot. finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W ich ocenie niezbędne jest zwiększenie samodzielności finansowej samorządów. Dlatego postulowali, aby dofinansowanie zostało poszerzone o udziały z VAT oraz pozostawienie w samorządach całego PIT, który byłby dzielony w odpowiednich proporcjach między województwo, powiaty i gminy.

Działacze Platformy proponowali nową formułę wyboru starostów, który miałby być wybierany w wyborach bezpośrednich i byłby wtedy jednoosobowym organem powiatu. Byli natomiast podzieleni, co do potrzeby kadencyjności, czyli ograniczenia sprawowania władzy w samorządach do dwóch kadencji. Dyskusja na ten temat ma być kontynuowana na kolejnych konferencjach samorządowych.

W Lidzbarku rozmawiano również o ewentualnej konsolidacji powiatów i o tym, na jakich zasadach powinna się ona odbywać. Podkreślano też potrzebę lepszej współpracy między powiatami, gminami i samorządami wojewódzkimi.

Podobne konferencje samorządowe PO odbędą się we wrześniu w kilku innych miastach, niezależnie od 16 konferencji regionalnych. Zwieńczy je 1 października konwencja programowa w Gdańsku. Na bazie przyjętego tam programu Platforma ma tworzyć projekty ustaw. Politycy tej partii nie zadeklarowali jeszcze, czy będą składać te projekty do laski marszałkowskiej czy tylko je publicznie prezentować. (PAP)