W komunikacie zamieszczonym na internetowej stronie Sejmu napisano, że zmiany w zarządzeniu marszałka w sprawie wstępu do budynków oraz wstępu i wjazdu na tereny zarządzane przez Kancelarię Sejmu weszły w życie 1 sierpnia.

Dotychczas osoby wchodzące na teren, na którym znajdują się budynki Sejmu i Senatu - np. dziennikarze, czy zaproszeni przez posłów goście - musiały okazywać odpowiednie dokumenty dopiero przy wejściu do danego budynku parlamentarnego.

Zgodnie z nowymi regulacjami wstęp na tereny sejmowe i wjazd na nie oraz wstęp do budynków parlamentu będzie możliwy po okazaniu strażnikom Straży Marszałkowskiej uprawniających do tego dokumentów.

"Zmienione przepisy przewidują też, że osoby wchodzące i wjeżdżające na teren zarządzany przez Kancelarię Sejmu będą mogły zostać poproszone o poddanie się kontroli pirotechniczno-radiologicznej, przeprowadzanej przez Straż Marszałkowską oraz Biuro Ochrony Rządu" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zarządzeniem, Straż Marszałkowska nie zezwoli na wstęp lub wjazd na teren osobom, które odmówią okazania dokumentów uprawniających do wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz odmówią poddania się kontroli pirotechniczno-radiologicznej.