Prokuratorzy prowadzą na razie postępowanie sprawdzające.