Parlament Europejski opowiedział się w głosowaniu we wtorek za zwiększeniem wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027 na reagowanie kryzysowe o 10 mld euro ponad to co zaproponowała Komisja Europejska. ""Naszym celem jest ustabilizowanie sytuacji na Ukrainie za pomocą nowego instrumentu o wartości 50 mld euro, przy jednoczesnym wzmocnieniu gospodarki UE" - powiedział europoseł Jan Olbrycht (PO).

Projekt KE zakłada dodatkowe ponad 65,8 mld euro na priorytety UE, takie jak migracja, czy skutki wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Europosłowie uważają, że to jednak za mało i chcą, aby było to ok. 10 mld euro więcej.

Jak podkreślono w rezolucji, szybkie przyjęcie rewizji budżetu jest niezbędne, ponieważ zmienione wieloletnie ramy finansowe powinny zacząć obowiązywać do 1 stycznia 2024 r.

"Naszym celem jest ustabilizowanie sytuacji na Ukrainie za pomocą nowego instrumentu o wartości 50 mld euro, przy jednoczesnym wzmocnieniu gospodarki UE. Wzmacniamy budżet dodatkowymi środkami na migrację i zapewniamy elastyczność w reagowaniu na kryzysy. (...) Potrzebujemy wszystkich elementów rewizji i potrzebujemy jej na czas - przed styczniem 2024 roku - aby wejść w rok wyborczy ze zrównoważonym budżetem" - powiedział współsprawozdawca Jan Olbrycht (EPL).

Współsprawozdawczyni Margarida Marques (S&D) podkreśliła, że PE wzywa Radę, aby dołączyła do negocjacji.

"Do 31 grudnia 2023 roku chcemy dysponować odpowiednimi środkami na wsparcie Ukrainy i dalsze łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków wojny wraz z rosnącą inflacją i kryzysem kosztów utrzymania. Chcemy zabezpieczyć niezbędne fundusze, aby wzmocnić strategiczną autonomię UE, wdrożyć pakt migracyjny i poruszać się w dzisiejszym złożonym globalnym krajobrazie geopolitycznym, zapewniając jednocześnie odpowiednią elastyczność budżetu, aby sprostać pojawiającym się potrzebom, reagować na kryzysy humanitarne oraz pomagać państwom członkowskim i obywatelom w obliczu rosnących skutków klęsk żywiołowych" - powiedziała Marques.

Po głosowaniu plenarnym negocjatorzy PE są gotowi do podjęcia dyskusji z Radą UE, która musi jeszcze sfinalizować własne stanowisko w sprawie pakietu.

Wieloletnie ramy finansowe określają roczne limity (pułapy wydatków) zobowiązań UE w różnych obszarach polityki oraz ogólne roczne płatności na okres siedmiu lat. Obecne ramy na lata 2021-2027 zostały przyjęte w 2020 roku.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)

luo/ ap/