Bada, czy była zgoda polskich władz na stworzenie w Polsce tajnych więzień CIA w latach 2002-2003 i czy ktoś z polskich władz przekroczył uprawnień, godząc się na tortury, podejrzewanych o terroryzm.