Adam Bodnar podkreśla, że jest wiele osób, które nie mają możliwości zaspokojenia ważnych dla nich potrzeb, a ich sytuacja jest jednym z priorytetów działania rzecznika Przypomina, że wystąpił m.in . o zorganizowanie większej liczby łaźni dla bezdomnych, ponieważ ich liczba jest niewystarczająca - na przykład w Warszawie jest do dyspozycji tylko jeden taki obiekt. Rzecznik zaznacza, że dla osób bezdomnych ważna była także możliwość skorzystania z praw wyborczych - konkretne osoby złożyły skargę na brak możliwości dopisania ich do spisu wyborców ze względu na brak adresu zameldowania.

Według Adama Bodnara, bardzo ważną kwestią jest pomoc żywnościowa. A ta napotyka przeszkody formalne, które utrudniają przekazanie bezdomnym żywności z Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej, dystrybuowanej na przykład przez Banki Żywności.
Grupa ekspertów do spraw przeciwdziałania bezdomności przy RPO przypomina, że według ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, wykonanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce bez dachu nad głową żyje minimum 36 tysięcy osób. Co najmniej jedna czwarta z nich przebywa poza placówkami przeznaczonymi dla osób bezdomnych, a są to w znacznej mierze osoby chore, niepełnosprawne i starsze. Wśród bezdomnych jest też wiele dzieci.