MF wyjaśniało, że zmiany mają na celu ograniczenie w 2015 r. wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2015.

Ponadto nowela przewiduje wprowadzenie przepisu, który umożliwia ministrowi finansów utworzenie rezerwy celowej z wydatków zablokowanych przez dysponentów z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadań Agencji Rezerw Materiałowych, związanych z rezerwami strategicznymi.