Sekretarz generalny partii Piotr Bryczkowski podkreślił, że udało się przeprowadzić dobrą kampanię, a teraz członków KORWiN czeka dalsza praca, rozbudowa struktur i zgłaszanie ustaw w ramach inicjatywy obywatelskiej. Bryczkowski zapowiada też skupienie się na innej, niż tradycyjna, grupie wyborców - osób starszych.

Dzięki zdobyciu ponad 700 tysięcy głosów, KORWiN będzie przez najbliższe 4 lata otrzymywać - po spełnieniu wymogów prawnych - subwencję budżetową. W sumie powinno to być ponad 16 mln złotych.