"To porozumienie otwiera nowy etap w stosunkach Unii Europejskiej z Kosowem, przyczyni się do stabilności i dobrobytu Kosowa oraz całego regionu" - tak układ skomentowała Federica Mogherini.

Komisarz Hahn oświadczył zaś, że podpisanie umowy to "krok milowy w relacjach między Unią a Kosowem", który pomoże przeprowadzić konieczne reformy i stworzyć nowe możliwości dla rozwoju handlu i inwestycji. Zapisy układu dotyczą przede wszystkim poszanowania podstawowych zasad demokracji oraz reguł obowiązujących na unijnym wspólnym rynku. Jak informuje unijny komunikat, umowa ma umożliwić wolny handel i wprowadzenie przez Kosowo europejskich standardów w takich dziedzinach jak polityka konkurencji, pomoc publiczna czy własność intelektualna. Inne elementy układu dotyczą dialogu politycznego, współpracy w dziedzinie edukacji, zatrudnienia czy energii. Negocjacje nad dokumentem rozpoczęły się w październiku 2013 roku. Parafowano go w połowie 2014 roku , a kilka miesięcy później kraje dały zielone światło dla jego podpisania. Umowa ma wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku.

Kosowo ogłosiło deklarację niezależności od Serbii 17 lutego 2008 roku. Za państwo niepodległe uznaje je 23 z 28 członków Unii Europejskiej, w tym Polska.