Imigranci zostali odkryci podczas postoju ciężarówki na parkingu.

Gdy policjanci otworzyli pojazd, okazało się, że niektórzy z przewożonych uchodźców byli w złym stanie, gdyż z powodu upału brakowało w środku tlenu, wielu było odwodnionych.