Według komisji odpowiedzialności konstytucyjnej Zbigniew Ziobro złamał Konstytucję, ustawę o Radzie Ministrów oraz ustawę o działach administracji rządowej. Aby postawić polityka przed Trybunałem konieczna jest zgoda 3/5 Sejmu, czyli 276 głosów.

Wczoraj w komisji posłowie PO, PSL i SLD opowiedzieli się za Trybunałem Stanu dla Zbigniewa Ziobry. PiS i klub Zjednoczona Prawica - przeciw. Komisja odpowiedzialności konstytucyjnej przedstawiła na forum Sejmu sprawozdanie z prac nad wnioskiem wstępnym o postawienie przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

Politykowi stawianych jest 6 zarzutów. Chodzi o przekroczenie uprawnień, o nieuprawnione naciski na prokuraturę, policję, CBA i inne służby i wykorzystywanie tych działań w celach politycznych. Wniosek o postawienie Ziobry przed T.S. złożyła w 2012 roku Platforma Obywatelska powołując się m.in. na materiały z komisji śledczej badającej przyczyny samobójczej śmieci posłanki SLD Barbary Blidy oraz na materiały z komisji śledczej do spraw nacisków.