Teresa Piotrowska przypomniała o oczekiwaniach Warszawy wobec unijnej polityki imigracyjnej. To segregacja uchodźców od imigrantów ekonomicznych i uszczelnienie granic Unii.
Szefowa MSW dodała, że postawa Polski wobec rozdzielenia imigrantów pomiędzy unijne kraje, pozostaje bez zmian. To solidarność i brak przymusu i automatyzmu w rozdziale uchodźców.

Narada szefów MSW może większością głosów przyjąć pomysł Unii Europejskiej, dotyczący rozdzielenia imigrantów pomiędzy kraje Unii. W pierwotnej wersji chodziło o 120 tysięcy imigrantów, ale pula ta może zmniejszyć się o ponad 50 tysięcy, bo Węgry oświadczyły, że nie chcą brać udziału w unijnym mechanizmie, bo uznają go za nieskuteczny.