Łączna wartość pierwszej transzy, to 26 miliardów euro, z czego Europejski Mechanizm Stabilności wypłacił dziś Grecji 13 miliardów. Dodatkowe 10 miliardów przeznaczył na dofinansowanie banków. 3 miliardy wpłyną do Grecji we wrześiu i w październiku.

W zamian za kolejną pożyczkę Ateny zobowiązały się do przeprowadzenia bolesnych reform oszczędnościowych. Od ich oceny będzie zależeć dokładna kwota pomocy finansowej. Pod znakiem zapytania stoi także uczestnictwo Międzynarodowego Funduszu Walutowego w finansowaniu Grecji. Organizacja uważa, że niezbędna jest redukcja greckiego zadłużenia, który w tej chwili jest niespłacalny.

Z otrzymanych dziś pieniędzy Ateny w pierwszej kolejności spłacą swoje zobowiązania wobec wierzycieli. Tylko miliard przeznaczą na pokrycie długu wewnętrznego, który przekracza 3 miliardy euro. Wczoraj wieczorem, ministrowie finansów eurolandu upoważnili Europejski Mechanizm Stabilności do wypłaty Atenom środków finansowych.