Kasa Krajowa twierdzi, że Mateusz Szczurek użył nieuprawnionych wyrażeń wobec legalnie działających instytucji finansowych w Polsce, "co jest tym bardziej zdumiewające, że jako minister finansów jest także przewodniczącym Komitetu Stabilności Finansowej". Z kolei Joanna Mucha, pełniąca w swojej partii funkcję rzecznika sztabu wyborczego PO w publicznej wypowiedzi nazwała spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe rzekomo "największą aferą 25-lecia Polski".

Krajowa SKOK zwraca też uwagę na doniesienia prasowe, które mogą świadczyć o "wykorzystywaniu aparatu państwa do walki z kasami w ramach brudnej kampanii wyborczej".