Adolf Hitler chciał studiować na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, nie został jednak przyjęty. Przyszły dyktator III Rzeszy, mimo to, dalej malował, głównie kopie z pocztówek, które sprzedawał turystom. Znawcy sztuki oceniają, że jego obrazy mają przeciętną wartość. Większe domy aukcyjne nie zgadzają się wystawiać na sprzedaż prac Hitlera.
Akwarela została sprzedana w Norymberdze, gdzie po II wojnie światowej odbywały się procesy nazistowskich zbrodniarzy.