„Przypadki, o których mówimy, mogą być bardzo różne, możemy mieć do czynienia z naruszeniem uczciwej konkurencji i wsparciem państwa, które jest niedozwolone i tego typu przypadki muszą być tępione z jak największą bezwzględnością, bo tak jak nam nie wolno jest wspierać wybranych przedsiębiorstw, tak samo preferencyjne traktowanie podatkowe, dopasowane do profilu danej firmy, nie powinno być też stosowane w innych krajach dlatego, że zaburza to konkurencję” - powiedział minister Szczurek na marginesie spotkania ministrów finansów w Brukseli.

Jednocześnie minister przyznał, że konkurencja podatkowa między państwami członkowskimi nie jest żadnym zaskoczeniem. „Nie jest wielką niespodzianką, że także kraje Unii Europejskiej konkurują tworząc czasami nawet luki umożliwiające płacenie bardzo, bardzo niskich podatków. I tego rodzaju konkurencja podatkowa jest widoczna nie tylko w Luksemburgu, ale także w innych krajach. Nie jest to - moim zdaniem - rzecz pożądana, a zarazem bardzo, bardzo trudna do uregulowania na poziomie europejskim w związku z tym, że do jakichkolwiek zmian potrzebna jest jednomyślność” - dodał minister Szczurek. Do zawierania układów podatkowych miało dochodzić w czasie, gdy premierem Luksemburga był Jean-Claude Juncker - obecny szef Komisji Europejskiej. Dotychczas jednak nie chciał on osobiście ustosunkować się do tej sprawy. Zrobił to natomiast minister finansów Luksemburga, który uznał, że wszystkie porozumienia były legalne, choć „etycznie niepożądane”.