Sprawa dotyczy rodziny Potomskich, która nabyła działkę z Państwowego Zasobu Ziemi. Po kilku latach okazało się, że jakiekolwiek inwestycje na działce są niemożliwe. Została bowiem wpisana do rejestru zabytków, ponieważ znajduje się na niej XIX-wieczny żydowski cmentarz. Starania o odszkodowanie nie przyniosły skutku. Trzy lata temu Trybunał Praw Człowieka orzekł w tej sprawie, że brak procedury w polskim prawie pozwalającej na dochodzenie odszkodowania, stanowi naruszenie prawa własności. Nie zasądził odszkodowania uznając, iż polskie władze zrekompensują właścicielom poniesione straty.

Ponieważ polski wymiar sprawiedliwości do tej pory, niczego w tej sprawie nie uczynił, Trybunał postanowił przyznać rodzinie Potomskich odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Zalecił polskim władzom wprowadzenie zmian w przepisach, które umożliwią właścicielom zabytkowych nieruchomości ubieganie się o odszkodowanie.