Rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Strzałkowski wyjaśnia, że kontrola może rozpocząć się na przełomie stycznia i lutego. Będzie dotyczyła spełniania przez PGP warunków niezbędnych do prowadzenia działalności pocztowej. Chodzi między innymi o: przestrzeganie tajemnicy pocztowej, zachowanie tajemnicy korespondencji, posiadanie regulaminu usług pocztowych oraz cennika usług pocztowych.

Jacek Strzałkowski powiedział IAR, że kontrola nie będzie dotyczyć umowy między PGP i sądownictwem, ponieważ opiera się ona o inne przepisy. Przedstawiciel UKE stwierdził jednak, że wpływ na decyzje o wszczęciu kontroli miały medialne doniesienia związane obsługą przesyłek sądowych i prokuratorskich przez Polską Grupę Pocztową.

Rozmówca Informacyjnej Agencji Radiowej informuje, że UKE systematycznie kontroluje wszystkich operatorów pocztowych. Zawiadomienie o rozpoczęciu kontroli zostało podpisane 22 stycznia. Kontrola potrwa kilka tygodni. Jej wyniki być może poznamy w marcu tego roku.

W przypadku negatywnego wyniku kontroli Urząd Komunikacji Elektronicznej wskaże naruszenia i ustali termin ich usunięcia. Urząd ma także możliwość nałożenia na operatora kary pieniężnej.