Uzyskane podczas licytacji pieniądze trafią między innymi do dwóch banków, ZUS-u i urzędu skarbowego. Z szacunków miejskich urzędników wynika, że Adam Gessler jest dziś winny miastu ponad 32 miliony złotych - dług narastał latami ponieważ restaurator nie płacił czynszu za wynajmowane od miasta lokale. Do tej pory urzędnikom udało się odzyskać zaledwie kilkadziesiąt tysięcy złotych ponieważ, poza zlicytowanym dziś domem Adam Gessler, oficjalnie, nie posiada żadnego majątku.