Według saudyjskiego MSZ, nieskuteczność Rady Bezpieczeństwa wynika między innymi ze stosowania przez nią podwójnych standardów. Arabia Saudyjska oświadczyła, że nie będzie zasiadać w tym gremium, dopóki nie zreformuje ono zasad swego działania.

Rada Bezpieczeństwa ONZ jest podzielona w kwestii metod rozwiązania konfliktu w Syrii.

Wczoraj Arabia Saudyjska- po raz pierwszy w historii- uzyskała możliwość zasiadania w Radzie Bezpieczeństwa, w wyniku wyborów, podobnie jak Czad, Chile, Litwa i Nigeria. Kraje te mają zastąpić Azerbejdżan, Gwatemalę, Maroko, Pakistan i Togo. Wybory dokonało 193 członków Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.