Prezydent Putin stwierdził, że jeśli Ukraina zgodzi się na znaczącą liberalizację przepisów celnych z Unią Europejską, to na jej rynek nieuchronnie napłynie dużo zagranicznych towarów, które będą eliminować z rynku ukraińskie. Zdaniem prezydenta Rosji, wtedy trudno będzie zrozumieć znakowanie produktów, a więc dowiedzieć się, z jakiego kraju pochodzą, a to skomplikuje sytuację rosyjskich wytwórców.

Władimir Putin poinformował, że w przyszłym tygodniu przybędzie do Moskwy na konsultację ukraińska delegacja. Na poziomie rządowym jeszcze raz zostanie przeanalizowane czy istnieją jakieś zagrożenia dla rosyjskich producentów a jeśli tak, to co z tym robić.