Najistotniejszą nowością nowelizacji kodeksu jest postanowienie, że ścigane są wszystkie przestępstwa, przewidziane w międzynarodowych konwencjach, a więc m. in. tortury, jak również pedofilia i pornografia dziecięca. Jak poinformowano, nie podając jednak bliższych szczegółów, kary za te właśnie przestępstwa zostają zaostrzone.

Ogólnie rzecz biorąc, wymiar sprawiedliwości Watykanu zobowiązuje się ścigać za nie wszystkich jego pracowników i funkcjonariuszy, bez względu na rangę i także w przypadku, gdy przestępstwo popełnione zostało poza jego granicami. 

Dożywocie zastąpiła kara pozbawienia wolności od 30 do 35 lat. Kodeks karny przewidywał je od roku 2001, gdy ostatecznie zniesiona została kara śmierci.