Łazik Curiosity badał próbki skały, która pochodziła z odwiertu wykonanego przez niego na obszarze Yellowknife Bay w kraterze Gale. W tym miejscu we wrześniu 2012 roku odkryto koryto starożytnej marsjańskiej rzeki.

Curiosity wykrył w skale takie pierwiastki, jak siarka, azot, wodór, tlen, fosfor i węgiel. Na tej podstawie badacze ocenili, że w przeszłości na Marsie mogło istnieć życie. 

Naukowcy odnaleźli w skale także cały szereg związków utlenionych, nieco mniej utlenionych, a także nieutlenionych. - Ich obecność pokazuje, że mogła tu panować energia odpowiednia do utrzymania się życia - zaznaczył Paul Mahaffy pracujący przy misji Curiosity.

Łazik pobierze jeszcze jedną próbkę, aby potwierdzić te wyniki.