Kartika Tamara Liotard twierdzi, że ustalenia zawarte podczas IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w Pekinie nie zostały zrealizowane. Jej zdaniem Europa w dalszym ciągu boryka się z problemem stereotypizacji ról płciowych. Przyczyniają się do tego m.in. przekazy medialne, które mają wpływ już na najmłodsze dzieci. Stereotypy płciowe sprawiają, że kobiety są obarczone dodatkowym wysiłkiem w postaci wypełniania obowiązków domowych.

Posłanka wskazuje ponadto na problem uprzedmiotowienia kobiet w reklamach (głównie wyrobów spirytusowych), teledyskach, a także na pornografię. W swojej rezolucji pisze:

„(…) mając na uwadze, że nowy status kulturalny pornografii ma największy wpływ na młode kobiety i młodych mężczyzn; mając na uwadze, że rozpowszechnianie pornografii, czyli obecny proces kulturowy, w ramach którego pornografia przedostaje się do naszego życia codziennego jako coraz powszechniej akceptowany, często idealizowany element kultury, występuje szczególnie wyraziście w kulturze młodzieżowej: począwszy od programów telewizyjnych i czasopism dla młodzieży, a skończywszy na muzyce i reklamach skierowanych do ludzi młodych; (…) [PE - przyp red.] wzywa UE i jej państwa członkowskie do podjęcia konkretnych działań w odpowiedzi na rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 16 września 1997 r. w sprawie dyskryminacji kobiet w reklamie, wzywającą do zakazu wszelkich form pornografii w mediach, a także reklamowania turystyki seksualnej”.

O sprawie poinformował założyciel Partii Piratów, Rick Falkvinge. Jego zdaniem otwarta próba wyeliminowania pornografii zostałaby od razu zablokowana, dlatego postulat ten „został opakowany w sprawozdanie, które na pierwszy rzut oka jest kolejnym nic nie wnoszącym unijnym dokumentem, pełnym biurokratycznej nowomowy”.

Falkvinge chciał prowadzić kampanię mającą uświadomić europarlamentarzystów co znalazło się w rezolucji proponowanej przez Liotard. Przygotował akcję mailingową, która – po sprzeciwie grupy deputowanych – została zablokowana przez dział IT Parlamentu Europejskiego.

Przyjęcie tej rezolucji oznaczałoby skierowanie jej do prac w komisjach.