Ponadto zakazuje prowadzenia kampanii wyborczej w mediach komercyjnych. Ogranicza rolę Trybunału Konstytucyjnego i daje prawo deputowanym do uznawania Kościołów. 

Komisja Europejska już kilka dni temu ostrzegała węgierskich polityków, by zapewnili, że prawo krajowe będzie zgodne z unijnymi przepisami. Zapowiedziała, że zamówi analizę prawną, by szczegółowo ocenić zmiany w konstytucji, jeśli zostaną one zaakceptowane. "I tak jak to bywało w przeszłości, Komisja wykorzysta możliwości traktatowe jeśli będzie to konieczne, by zapewnić poszanowanie unijnego prawa"- powiedziała rzeczniczka Komisji Pia Ahrenkilde Hansen. 

Węgry już w ubiegłym roku były na cenzurowanym i Bruksela skierowała wtedy przeciwko nim dwa pozwy do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Komisja uznała, że zmiany w przepisach dotyczące urzędu do spraw ochrony danych osobowych ograniczają jego niezależność. Zakwestionowała też reformę sądownictwa, głównie zapisy dotyczące wieku emerytalnego sędziów.