Senatorowie będą też pracować nad ustawą o Funduszu Medycznym, który będzie finansowo wspierał poszerzanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków, zapewniających skuteczną diagnostykę i terapię, a także uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności przez dzieci oraz innych pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe.

Powołanie Funduszu Medycznego zapowiedział w marcu prezydent Andrzej Duda. Pod koniec czerwca złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. Celem funduszu jest wsparcie działań, które mają poprawić zdrowie i jakość życia Polaków poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz profilaktyki, wczesnego wykrywania i diagnostyki oraz leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich.

Senatorowie mają też wysłuchać informacji ministra spraw zagranicznych na temat stanu polskiej dyplomacji.

Na zakończenie obrad zaplanowane są głosowania. Środa jest drugim dniem posiedzenia Senatu. Ma być ono kontynuowane 13 października, kiedy to Senat zajmie się ustawą o ochronie zwierząt. (PAP)