Główne założenia propozycji pakietu rozwiązań dla katowickich szkół od 1 września przedstawił w środę Urząd Miasta Katowice.

"Uznaliśmy, że kierować będziemy się nie tylko kwestiami epidemicznymi, ale także społecznymi i edukacyjnymi. Oczywiście zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli odgrywa priorytetową rolę. Dlatego chcemy, by od 1 września wdrożony został w Katowicach tzw. hybrydowy model nauczania. Zgodnie z wytycznymi MEN – nasz pakiet propozycji przekażemy dziś do Sanepidu, który, w przypadku chęci wdrożenia nauczania hybrydowego przez dane miasto, wydaje w tej sprawie opinię" – poinformował prezydent Katowic Marcin Krupa.

"Wzięliśmy pod uwagę liczne głosy rodziców najmłodszych dzieci, którzy w wielu przypadkach nie mogą sobie pozwolić na to, by kolejne tygodnie spędzać w domu. Dlatego od 1 września, w normalnym trybie, z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, do szkół będą chodzić uczniowie klas od I do IV oraz przedszkolaki. Na tym etapie edukacji dużą rolę odgrywa także aspekt opiekuńczo-wychowawczy. Dodatkowo, w zwykłym trybie, rok szkolny rozpoczną uczniowie pierwszych klas szkół średnich. Zależy nam na tym, by mieli możliwość zapoznania się ze swoimi nauczycielami – bo trudno jest prowadzić edukację zdalną, jeśli uczeń i nauczyciel nigdy nie mieli okazji się poznać" – dodał prezydent.

Zgodnie z planem władz miasta, przedszkola od 1 września będą funkcjonowały normalnie. Klasy I – IV szkół podstawowych (klasy I i IV z uwagi na konieczność zapoznania się z organizacją szkoły oraz z nowymi nauczycielami, klasa II i III ze względu na ważny aspekt zadań opiekuńczo – wychowawczych szkoły) oraz uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych – z tego samego powodu - rozpoczną zajęcia w normalnym trybie.

W klasach od V do VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych – klasy drugie i starsze wprowadzony ma zostać hybrydowy tryb nauczania. W zależności od dyrekcji danej szkoły może przybrać on dwa warianty. W pierwszym scenariuszu połowa klas w danym tygodniu przychodzi do szkoły, a połowa odbywa zajęcia zdalnie – po czym w kolejnym tygodniu następuje rotacja. W drugim wariancie – w pierwszym tygodniu przychodzi połowa uczniów danej klasy, a druga połowa ma zdalne zajęcia, a w kolejnym tygodniu następuje rotacja. Wybór wariantu hybrydowego należy do dyrekcji danej szkoły i będzie wdrażany w oparciu o indywidualną analizę sytuacji w danej szkole.

Wszystkie szkoły zostały wyposażone we wszelkie niezbędne środki ochrony zgodnie z ministerialnymi zaleceniami (m.in. maseczki, płyny do odkażania, przyłbice). "Wdrożyliśmy w Katowicach procedury bezpieczeństwa dotyczące m.in.: przyprowadzania dzieci do szkół, stwierdzenia podejrzenia zachorowania ucznia w szkole, spożywania posiłków czy też przerw. Uruchomiliśmy także bank dobrych praktyk, dzięki któremu dyrektorzy będą wymieniać się doświadczeniami w zakresie zdalnej edukacji i wdrażać najlepsze rozwiązania dla danej szkoły. Jednocześnie funkcjonują w Katowicach grupy wsparcia dla dyrektorów, dzięki którym błyskawicznie możemy wymieniać się informacjami" – powiedział naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice Sławomir Witek.

Po dwóch tygodniach funkcjonowania nauki w trybie hybrydowym zostaną podjęte dalsze decyzje dotyczące funkcjonowania szkół, które będą uzależnione m.in. od rozwoju sytuacji epidemicznej, doświadczeń nauczania hybrydowego oraz głosów uczniów, rodziców i nauczycieli. (PAP)

Autorka: Anna Gumułka