Podczas II czytania projektu ustawy poseł Marcin Kulasek z Lewicy zgłosił dwie poprawki dotyczące możliwości finansowania kół gospodyń wiejskich na następne lata. Natomiast poseł Bożena Żelazowska (PP-PSL-Kukiz'15) zaproponowała, by finansowaniem zostały objęte wszystkie koła, a nie tylko te zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sejmowa komisja rolnictwa zarekomendowała ich odrzucenie.

W rezultacie za rządową wersją ustawy głosowało 448 posłów, przeciw było czterech, 7 osób wstrzymało się od głosu.

Najważniejsza zmiana przepisów, to umożliwienie finansowania kół gospodyń wiejskich na ten rok. Na ten cel zaplanowano wydatki z budżetu państwa w wysokości 40 mln zł, co pozwoli na przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół.

Ponadto nowe przepisy powierzają nadzór nad działalnością kół Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Takie stanowisko zostało utworzone w styczniu br. Dotychczas nadzór był sprawowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich, uchwalona w listopadzie 2018 r., nadała im osobowość prawną i umożliwiła tym kołom samodzielne działanie we wszystkich stosunkach prawnych. Ponadto ustawodawca stworzył możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich, pod warunkiem, że koła zarejestrują się w specjalnym rejestrze w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O dotację może ubiegać się jedynie jedno koło działające na trenie wsi.

W 2018 r. o pomoc finansową ubiegało się 4917 kół na kwotę ok. 16,5 mln zł; w 2019 r. - 8619 kół, które wnioskowały łącznie o ponad 29,8 mln zł.

Według danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, na koniec grudnia 2018 r. było zarejestrowanych w Agencji 5048 kół, rok później - 8828 kół, na 29 kwietnia 2020 r, było już w rejestrze 9110 kół. Połowa zarejestrowanych kół, są to nowopowstałe organizacje.

Ustawa ma wejść w życie następnego dnia, po jej ogłoszeniu. Teraz trafi ona do prac w Senacie. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska