Na wstępie posiedzenia ministrowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego w ubiegłym tygodniu b. ministra środowiska Jana Szyszki.

Po rozpoczęciu obrad minister infrastruktury Andrzej Adamczyk złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2020–2027".

Ministrowie rozpatrywać będą m.in. projekt nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, który przedłożył minister finansów, inwestycji i rozwoju.

W projekcie proponuje się m.in. "ustanowienie podstaw prawnych umożliwiających powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych". Autorzy projektu zaznaczają, że utrudniony dostęp do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym spowalnia tempo procesu inwestycyjnego.

Jak wskazano, obecnie nie ma cyfrowych danych przestrzennych, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentują informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. "Część jednostek samorządu terytorialnego (JST) udostępnia te dane na lokalnych lub regionalnych geoportalach, inne wyłącznie w ramach Biuletynów Informacji Przestrzennej – nie zawsze jest to informacja kompletna" - zaznaczono.

Według autorów, proponowane w projekcie rozwiązania mają rozwiązać problem nadmiernych ograniczeń (w tym również biurokratycznych) przy prowadzeniu prac geodezyjnych i kartograficznych związanych m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za to udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych.

Projekt zakłada też zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Rząd zajmie się też projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa z perspektywą do 2030 roku oraz przyjąć wspólną deklarację na rzecz rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.

Ponadto ministrowie mają zająć się uchwałą rządu w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjonowanych w roku 2018)". (PAP)