Jarosław Gowin, który był ministrem sprawiedliwości w rządzie PO, podczas czwartkowej konferencji prasowej pytany był o praworządność w Polsce oraz o to, czy w Polsce potrzebne są ustawy, które tę praworządność przywrócą.

"Praworządność ma się w Polsce całkiem dobrze. Jeżeli coś zagraża temu poczuciu praworządności i sprawiedliwości Polaków, to głównie przewlekłość spraw w sądach. Bardzo się cieszę, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało takie projekty - których, nie ukrywam, oczekiwałem od samego początku tej kadencji - czyli projekty upraszczające procedury postępowania cywilnego, procedury postepowania karnego, dzięki temu sprawy będą sią toczyć szybciej" - podkreślił wicepremier.

"Sprawiedliwość, która przychodzi po wielu, wielu latach, często przez Polaków traktowana jest jako szyderstwo ze sprawiedliwości" - zauważył minister nauki.

Rząd przyjął w środę projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego przygotowany przez resort sprawiedliwości. Według MS zmiany mają zapewnić Polakom możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki.

"Wprowadzamy szereg konkretnych rozwiązań, które służą temu, aby ograniczyć możliwość obstrukcji procesowej i służą temu, aby zlikwidować przedłużające, niepotrzebne formalizmy w ramach postępowań sądowych, i które zmierzają do tego, aby sędziowie zwolnieni od czasami zbędnych obowiązków przygotowywania rozwlekłych uzasadnień sądowych, mogli skoncentrować się na tym, co do nich należy, czyli na rozstrzyganiu sporów" - mówił w środę szef MS Zbigniew Ziobro. (PAP)

Autorka: Ludwika Tomala