Rada Warszawy zdecydowała w czwartek o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS.

W oświadczeniu radni Nowoczesnej do Rady m. st. Warszawy podkreślili, że dzięki decyzji Rady Warszawy miasto będzie mieć środki na kluczowe działania i inwestycje w jakość życia mieszkańców, takie jak dofinansowanie żłobków czy walka ze smogiem, które są dla tego ugrupowania priorytetowe.

Przypomniano, że w poprzedniej kadencji, kiedy podejmowano decyzję o 98 proc. bonifikacie Nowoczesna nie zasiadała w Radzie Warszawy. "Na pewno nie głosowalibyśmy za przyznaniem takiej bonifikaty, bo stanowczo sprzeciwiamy się podejmowaniu decyzji o poważnych skutkach finansowych w ogniu kampanii wyborczej. Sprzeciwialiśmy się i będziemy się sprzeciwiać takim działaniom, bo nie są one przykładem dobrego zarządzania miastem" - czytamy.

Radni Nowoczesnej przypomnieli też, że jedną z wartości ugrupowania jest odpowiedzialność. "To oznacza, że podejmujemy decyzje ze świadomością wszystkich ich skutków. Wysoka bonifikata oznacza bardzo poważne skutki finansowe dla miasta, skutki na tyle poważne, że uniemożliwiłyby podjęcie działań w innych kluczowych obszarach - edukacji czy ochrony środowiska. Poczucie odpowiedzialności za spełnienie potrzeb wszystkich mieszkańców, nie tylko tych korzystających z wysokiej bonifikaty, nie pozwoliło nam głosować inaczej" - zaznaczyli radni.

Jak podkreślono, kolejną wartością, która jest ważna dla Nowoczesnej to równość. "W mieście jest wiele potrzeb, na które trzeba odpowiedzieć i nie można stworzyć sytuacji, w której wygaszanie użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa i na gruntach samorządowych byłoby inne. Gdyby utrzymać uchwałę w poprzednim kształcie traktowalibyśmy takie same podmioty niesprawiedliwe, gdyż jedne korzystałyby z 60 proc. bonifikaty, a inne aż z 98 proc." - zauważyli radni.

"Co więcej podobne zasady do właśnie przyjętych przez Radę Warszawy obowiązują już w wielu innych miastach np. w Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy, Białymstoku, Lublinie czy Rzeszowie, a kilka innych np. Wrocław niebawem je wprowadzi. Decyzja Rady Warszawy jest korzystna dla wszystkich i sprawiedliwa. Mieszkańcy i mieszkanki będą mogli stać się właścicielami gruntów za mniejszą kwotę, zamiast co roku odprowadzać wysokie opłaty" - podkreślono.

Zgodnie z uchwałą Rady Warszawy, bonifikata wynosi 60 proc., gdy opłata jednorazowa za przekształcenie zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. Jeśli opłata, zostanie wniesiona w drugim roku, bonifikata wyniesie 50 proc., w trzecim - 40 proc., w czwartym 30 proc., w piątym - 20 proc., a jeśli w szóstym roku to bonifikata wyniesie 10 proc.

Według skarbnika miasta, obniżenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości spowoduje zmniejszenie negatywnych konsekwencji dla budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej o kwotę blisko 1,7 mld zł. (PAP)