W uzasadnieniu podano, że Leuszyna „stale dokłada starań, by temat praw człowieka nie znikał z przestrzeni informacyjnej na Białorusi”. Nagrodę wręczono w poniedziałek w Mińsku.

Leuszyna była wśród piętnastu dziennikarzy niezależnych mediów, którym zarzucano nielegalny dostęp do płatnych treści państwowej agencji informacyjnej BiełTA i narażenie jej na straty.

O wszczęciu postępowania karnego w tej sprawie Komitet Śledczy Białorusi poinformował 7 sierpnia. Obecnie większość postępowań umorzono, zarzuty ma tylko jedna osoba – redaktor naczelna portalu TUT.by Maryna Zołatawa.

W kategorii „Obrońca Praw Człowieka Roku” zwyciężyli ex aequo prawniczka Wolha Smalianka, która specjalizuje się w prawach organizacji pozarządowych i w dziedzinie swobody zrzeszeń, a także Hienadź Fiadynicz i Ihar Komlik, liderzy niezależnych związków zawodowych. Zostali oni latem uznani za winnych (bez kary pozbawienia wolności) uchylania się od płacenia podatków.

W kategorii „Kampania Obrony Praw Człowieka/Inicjatywa Roku” nagrodę otrzymała akcja Obrońcy praw człowieka przeciwko karze śmierci na Białorusi, która od 2009 r. działa na rzecz zaprzestania stosowania najwyższego wymiaru kary w tym kraju. Kampania ta działa pod egidą Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna.

Narodowa nagroda za osiągnięcia w dziedzinie praw człowieka jest przyznawana co roku przez środowisko obrońców praw człowieka na Białorusi.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)