SBU wyjaśniła, że działania te podjęto w ramach postępowania w śledztwie o „naruszenie równych praw obywateli w zależności od rasy, narodowości, przekonań religijnych i podżeganie wrogości międzywyznaniowej”. Innych szczegółów tej sprawy nie ujawniono.

Ukraińskie media donoszą, że rewizje związane są z wypowiedziami hierarchy na temat autokefalii dla Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego i obraźliwymi epitetami pod adresem zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, Filareta. Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego występuje przeciwko niezawisłości Cerkwi na Ukrainie.

Metropolita Paweł oświadczył, że przeszukania przeprowadzono w gospodarstwie rolnym, w którym jest zameldowany, jednak nawet tam nie bywa. Ocenił także, że rewizje SBU są instrumentem wywierania na niego presji.

Podobne zdanie wyraził deputowany do parlamentu z ramienia prorosyjskiego Opozycyjnego Bloku Wadym Nowinski. „Rewizje przeprowadzono tylko w jednym celu: wywierania nacisku na metropolitę Pawła za jego konsekwencję w obronie interesów kanonicznej Cerkwi” - powiedział.

Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopola potwierdził w październiku, że wszczyna procedurę nadania autokefalii Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu. Wystąpiła przeciwko temu Rosyjska Cerkiew Prawosławna (RPC), która uważa Ukrainę za swoje terytorium kanoniczne i nie chce jej niezawisłości.

Takie samo stanowisko reprezentuje Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego, jedyny dotąd Kościół prawosławny uważany za kanoniczny i uznawany przez pozostałe Kościoły prawosławne na świecie.

Według ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I decyzje podejmowane przez Konstantynopol mają moc wiążącą dla wszystkich Kościołów prawosławnych. Zwierzchnik prawosławia podkreśla też, że autokefalia dla Kościoła ukraińskiego doprowadzi do zjednoczenia wszystkich członków Kościoła prawosławnego na Ukrainie.

Na Ukrainie działają trzy Kościoły prawosławne. Oprócz podległego Moskwie funkcjonuje tu także Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Kijowskiego oraz znacznie mniejsza, wywodząca się z diaspory Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna.

W grudniu w Kijowie oczekiwany jest Sobór Zjednoczeniowy Cerkwi Prawosławnej, który ma wyłonić zwierzchnika tej Cerkwi. Następnym krokiem ma być ogłoszenie tomosu (dekretu) o autokefalii, co będzie oznaczało rozerwanie związków kościelnych Ukrainy z Rosją.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)