Zadaniem konkursu było wyłonienie spójnej koncepcji rozbudowy i modernizacji MPW wraz z elementami zagospodarowania terenu.

Pierwszą nagrodę w wysokości 66 tys. zł brutto oraz "zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej" otrzymała praca konkursowa nr 011, autorstwa Nizio Design International Mirosław Nizio.

W uzasadnieniu odczytanym przez sędzię konkursowego SARP Grzegorza Stiasnego poinformowano, że "praca ta w największym stopniu realizowała założone w konkursie cele projektowe, w tym przede wszystkim cel poprawienia funkcjonalności istniejącego muzeum, poprzez zaprojektowanie nowej strefy wejściowej od strony ulicy Towarowej".

Jak podano, "nowa strefa wejściowa została zaproponowana w pracy 011 w sposób poprawny funkcjonalnie i czytelny w kontekście kompozycji urbanistycznej". "Autorzy pracy zaproponowali hol wejściowy dostępny z poziomu galerii o odpowiedniej skali z obszerną strefą wejściową przed i za bramkami kontrolnymi. Nowe wejście będzie umożliwiać sprawną obsługę wycieczek bez konieczności formowania kolejki na zewnątrz budynyku" - uzasadniono.

W ocenie sądu konkursowego zejście do kondygnacji podziemnej stanowiącej łącznik z istniejącym budynkiem jest dostosowane do liczby gości muzealnych i nie powoduje zakłócenia drogi do budynku głównego. Podkreślono, że "kompozycja pawilonu wejściowego z zielonym dachem o łagodnym spadku i charakterze ogrodowo-parkowym pozawala na realizację różnorodnych plenerowych wydarzeń edukacycjnych planowanych przez MPW".

"Praca ta cechuje się spójnością kompozycyjną i skalą dostosowaną do otoczenia, a także wyrazem architektonicznycm podporządkowanym istniejącej hierarchii przestrzennej i symbolicznej istniejącego zepołu muzealnego. Jest również formą otwartą na miasto poprzez umiejscowienie długiego przeszkolne holu wzdłuż ul Towarowej" - napisano w uzasadnieniu.

Drugą nagrodę - 44 tys. zł brutto - otrzymała praca nr 004, którą złożyła firma M.O.C Architekci z Katowic, natomiast trzecią - 33 tys. zł - praca nr 009 autorstwa tomcat.arch.design Tomasz Olszewski z Piaseczna.

Wyróżnienia - 16 tys zł - dostały dwie prace: nr 008 autorstwa Artgraf spółka cywilna Jolanta Miłkowska-Ferenc i Artgraf Marcin Ferenc pracownia krajobrazu oraz Marta Grzybowska-Dryja, i praca nr 005, którą złożyła Pracownia eM4 Brataniec Marcin Brataniec Kraków.

W spotkaniu udział wzięli m.in. wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, architekt, przewodniczący sądu konkursowego Krzysztof Ingarden, przedstawiciele Biura Kultury, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz członkowie sądu konkursowego.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na rozbudowę i modernizację Muzeum Powstania Warszawskiego ogłoszono 19 lipca br.

Oceny prac dokonał sąd konkursowy złożony z architektów: przewodniczący, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich Krzysztof Ingarden, sędzia referent, sędzia konkursowy SARP Grzegorz Stiasny, wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski, asystent sędziego referenta, sędzia konkursowy SARP Marta Sękulska-Wrońska, sędzia konkursowy SARP Szczepan Wroński, architekt m.st. Warszawy Marlena Happach, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Dariusz Gawin, kierownik Działu Projektów Kulturalnych MPW Agnieszka Szulejewska, krytyk architektury, wykładowca Radosław Gajda, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Joanna Mytkowska, urbanista, wykładowca Krzysztof Domaradzki, członek SARP, wiceprezes OW SARP 1994-2003 Piotr Walkowiak. (PAP)

autor: Olga Łozińska