Radni w głosowaniu byli jednomyślni - wszyscy głosujący poparli uchwałę.

Zgodnie z nią, "Wyprawka dla warszawskiego malucha" przysługuje na dziecko urodzone od 1 kwietnia 2019 roku i jest to jednorazowe wsparcie rzeczowe w wysokości do 550 zł na jedno dziecko.

O wyprawkę będą mogli ubiegać się rodzice, którzy razem z dzieckiem mieszkają w Warszawie, niezależnie od dochodów.

W uchwale radni zaznaczyli, że skład wyprawki oraz wzór wniosku, na podstawie którego będzie można ubiegać się o wsparcie, zostanie określony w zarządzeniu prezydenta m.st. Warszawy. Wnioski będzie można składać przez miesiąc od narodzin dziecka.

W uzasadnieniu uchwały wyjaśniono, że w skład wyprawki będą wchodzić produkty „niezbędne w pierwszych miesiącach życia dziecka”. Wprowadzenie wyprawki jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców.

Uchwała wchodzi w życie 1 kwietnia 2019 roku. (PAP)

Autor: Karol Kostrzewa