We wtorek blisko 58,5 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło do części pisemnej egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym. Egzamin ustny czeka abiturientów w środę.

Wśród zdających są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy w maju lub czerwcu przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, ale nie zaliczyli tylko jednego z nich.

Jak poinformował Smolik, najwięcej zdających - 48,4 tys. - zadeklarowało przystąpienie do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki. Chęć zdawania poprawkowego egzaminu pisemnego z polskiego zgłosiło niemal 2,4 tys. abiturientów. Wśród egzaminów pisemnych z języków obcych najwięcej poprawek - 3 tys. - abiturienci chcieli zdawać z języka angielskiego. Z pozostałych języków obcych - 340 osób. Dyrektor CKE zaznaczył, że nie potrafi jeszcze określić, czy wszyscy chętni stawili się na egzamin.

Jak powiedział Smolik, jak dotąd do CKE nie dotarły sygnały o jakichkolwiek nieprawidłowościach mogących wpłynąć na przeprowadzenie egzaminu. CKE nie ma też informacji, by w którejkolwiek ze szkół matury rozpoczęły się z opóźnieniem.

Wyniki egzaminu zdający poznają 11 września.(PAP)

Autor: Iwona Żurek