Pierwsze trzy zarejestrowane przez PKW komitety, to komitet wyborczy Partii Razem, komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe i koalicyjny komitet wyborczy Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

Przewodniczący PKW powiedział PAP, że w poniedziałek Komisja zarejestrowała pięć kolejnych komitetów: komitet wyborczy Ruch Narodowy RP, komitet wyborczy Partia Zieloni, komitet wyborczy Porozumienie Jarosława Gowina, komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oraz komitet wyborczy wyborców Bezpartyjni Samorządowcy.

Z kolei komitet wyborczy wyborców Bezpartyjni został wezwany przez PKW do usunięcia błędu formalnego.

"Komitety mają jeszcze tydzień na zgłaszanie się. Podejrzewamy - tak, jak zawsze to bywa - im bliżej do końca terminu, tym chętnych będzie więcej" - mówił Hermeliński.

Szef PKW poinformował również, że Komisja - mimo wcześniejszych zapowiedzi - nie podjęła jeszcze decyzji, jaką formę będzie miała karta wyborcza - czy będzie to książeczka, czy tzw. płachta. Opóźnienie - jak mówił Hermeliński - ma charakter techniczny, ponieważ wciąż trwają prace graficzne nad projektem karty. "To się opóźni do przyszłego tygodnia, a być może jeszcze na następny tydzień" - zaznaczył.

Od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. PKW i KBW prowadziły konsultacje nt. kształtu kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r. W badaniu prawie 71 proc. badanych opowiedziało się za tym, by karta do głosowania miała kształt książeczki; niespełna 10 proc. wyborców wybrało kartę wielkoformatową, tzw. płachtę. Hermeliński wskazywał, że w wyniku styczniowej nowelizacji Kodeksu wyborczego zmniejszyła się liczba dopuszczonych kandydatów na liście, co - jak zaznaczył - spowodowało, że płachta będzie znacząco mniejsza. "Szanse płachty się zwiększyły" - ocenił szef PKW.

Formalnie kampania wyborcza w wyborach samorządowych ruszyła 14 sierpnia; wówczas rejestrację mogły rozpocząć komitety wyborcze. Dopiero od dnia wydania przez PKW postanowienia o przyjęciu zawiadomienia komitet wyborczy może m.in. rozpocząć zbieranie podpisów poparcia pod listami, prowadzić agitację wyborczą. Zgodnie z kalendarzem wyborczym komitety wyborcze mają czas na zawiadomienie o swoim utworzeniu PKW lub właściwego komisarza wyborczego do 27 sierpnia.

Partie polityczne i koalicje partii politycznych o utworzeniu komitetu wyborczego zawiadamiają PKW. Komitet wyborczy organizacji oraz komitet wyborczy wyborców zawiadamia PKW o swoim utworzeniu w przypadku, gdy zamierza zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż jednym województwie. Jeśli komitet organizacji zamierza zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, o swoim utworzeniu zawiadamia komisarza wyborczego właściwego dla siedziby organizacji, a w takiej samej sytuacji komitet wyborczy wyborców komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę komitetu.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada. (PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska