"Ernest Bejda został szefem międzyresortowego zespołu ds. zwalczania korupcji. CBA jest wiodącą w kraju służbą zajmującą się zwalczaniem korupcji, dlatego w naturalny sposób szef CBA będzie przewodził temu ciału" - powiedział PAP Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej CBA.

W "Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020", który wszedł w życie w styczniu br., jako cel wskazano realne ograniczenie przestępczości korupcyjnej w kraju i podniesienie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania zachowaniom korupcyjnym.

Jako cele szczegółowe wskazano: wzmocnienie działań prewencyjnych i edukacyjnych, doskonalenie mechanizmów monitorowania zagrożeń korupcyjnych oraz monitorowanie regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania przestępczości korupcyjnej oraz zintensyfikowanie współdziałania i koordynacji działań pomiędzy organami ścigania.(PAP)