"Choć raport zawiera wiele pochwał, delegacja, która odwiedziła Polskę pod koniec 2017 roku odnotowała wystarczająco dużo zarzutów o fizycznym znęcaniu się - w tym o ciosach i kopnięciach - by wyciągnąć wniosek, że osoby zatrzymane przez policję nadal narażone są na znaczne ryzyko złego traktowania" - napisał w komunikacie przesłanym PAP rzecznik Rady Europy Panos Kakawiatos.

CPT wzywa polskie władze, do "dokładnego działania w celu zwalczania złego traktowania przez policję". Raport, dotyczący m.in. warunków w polskich aresztach i więzieniach, zaleca, by funkcjonariusze policji "w całym kraju" otrzymali "mocną wiadomość, że wszystkie formy złego traktowania (...) są bezprawne i będą odpowiednio karane".

Komitet informuje, że jego delegacja "nie otrzymała żadnych oskarżeń dotyczących złego traktowania przez służby w żadnym z odwiedzanych więzień i słyszała jedynie niewielką liczbę zarzutów o obelgi". "Przemoc wśród więźniów nie była powszechnym zjawiskiem w wizytowanych ośrodkach" - przekazuje CPT. Podkreśla konieczność remontu zakładów zamkniętych i pozytywnie ocenia, iż "we wszystkich odwiedzonych ośrodkach prace renowacyjne trwają lub są planowane".

"Delegacja CPT nie otrzymała żadnych zarzutów o fizycznym znęcaniu się nad zatrzymanymi cudzoziemcami" - głosi komunikat. Komitet wyraża zaniepokojenie brakiem "systematycznych i dokładnych" badań medycznych cudzoziemców w dwóch ośrodkach.

CPT chwali wysiłki polskich władz, by zredukować liczbę więźniów. Jednocześnie wzywa do zwiększenia minimalnych standardów powierzchni aresztu z trzech metrów kwadratowych na jednego zatrzymanego do czterech w przypadku celi wieloosobowej i sześciu w przypadku jednoosobowej.

W odpowiedzi na raport ministerstwo sprawiedliwości zapewniło, że polskie władze "wyrażają (...) wolę wypełniania, w miarę możliwości, zaleceń powizytacyjnych". Polski rząd wskazuje, że niektóre oskarżenia o złe traktowanie w raporcie RE są "niewystarczająco uzasadnione" - pisze w komunikacie rzecznik RE.

Ministerstwo sprawiedliwości przedstawia szczegóły spraw poruszanych przez CPT i utrzymuje, że oceniając przedstawione przez nie informacje "należy przyjąć, że na obecnym etapie wydaje się niezasadne formułowanie tak ciężkich zarzutów dotyczących de facto torturowania albo nieludzkiego lub poniżającego traktowania osób zatrzymanych lub umieszczonych w pomieszczeniach dla zatrzymanych".