Senacka komisja zarekomendowała w poniedziałek całej Izbie przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustaw m.in. o Sądzie Najwyższym, ustroju sądów, Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze. Odrzucenia nowelizacji chcą senatorowie PO, którzy przekonywali m.in., że jej przyjęcie będzie oznaczało domknięcie procesu "podporządkowywania władzy politycznej organów władzy sądowniczej".

Pytany w rozmowie z TVP Info, czy opozycja ma szanse, żeby zablokować reformę SN i wymiaru sprawiedliwości, Mucha powiedział: "Ja myślę, że nie da się zablokować reformy wymiaru sprawiedliwości, która jest w interesie społecznym i która się odbywa nie tylko w interesie społecznym, ale z woli narodu".

Dopytywany, czy jeśli nowelizacja ustawy o SN zostanie przyjęta przez Senat bez poprawek, prezydent natychmiast ją podpisze, Mucha oświadczył, że osobiście nie dostrzega w noweli "tego rodzaju zmian, które wskazywałyby na niekonstytucyjność tych rozwiązań". Zastrzegł zarazem, że analizy prawne nad ostatecznym kształtem przepisów będą jeszcze w Kancelarii Prezydenta prowadzone.

Prezydencki minister był też pytany m.in. o ocenę wystąpienia Małgorzaty Gersdorf, która przy okazji wizyty w Karlsruhe w Niemczech powiedziała m.in., że "prawnikom nie wolno milczeć w obliczu zła, które zostało wyrządzone polskiemu wymiarowi sprawiedliwości przez ustawy uchwalone w ciągu ostatnich dwóch i pół roku" oraz, że będzie "I prezesem na uchodźstwie". Sędzia wzięła też udział we wspólnej konferencji prasowej z prezes niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (BGH) Bettiną Limperg.

Według Muchy słowa Gersdorf są szkodliwe dla dobrego imienia Polski. "Pani prezes mogła podejmować aktywności: mogła złożyć oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska, mogła się ubiegać o to, aby dalej pozostała sędzią w stanie czynnym - nie podjęła tej aktywności. Miała kompetencje, żeby występować wobec tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, tylko że do polskiego Trybunału Konstytucyjnego" - akcentował.

"Na te wypowiedzi na forum zagranicznym, niemieckim, można by było odpowiadać cytatami z osiemnastowiecznych myślicieli polskich, że jednak my w Polsce jesteśmy w stanie w sposób bardziej adekwatny odpowiedzieć, jakie są potrzeby, jak Rzeczpospolitą reformować, a niekoniecznie potrzebujemy tutaj wypowiedzi - z całą sympatią i szacunkiem - przedstawicieli władz sądowniczych niemieckich" - dodał urzędnik.

Jak podkreślił, jego pogląd na zachowanie Gersdorf jest "zdecydowanie krytyczny". "My mamy w polskiej konstytucji kwestię niezawisłości sędziowskiej i mamy wymóg apolityczności sędziów; taki prywatny pogląd sędziego nie stanowi w Polsce prawa ani nie stanowi o zgodności czy niezgodności danej ustawy z konstytucją, a ta aktywność zagraniczna pani prezes na mnie robi osobiście złe wrażenie" - mówił wiceszef Kancelarii Prezydenta.