Za nowelizacją ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego głosowało 56 senatorów, 25 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Narodowy Instytut Wolności powstał na mocy ustawy z września ubiegłego roku. Ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich pieniądze. Instytut działa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; przejął zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nowelizacja ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przewiduje zwiększenie dotacji na działalność Instytutu. Zgodnie z nowymi przepisami maksymalny limit wydatków budżetu państwa na ten cel na lata 2017–2026 wyniesie 387,4 mln zł. Dotychczasowe przepisy przewidywały niespełna 65,7 mln zł. Finansowanie zostanie zwiększone już w obecnym roku z 33,6 mln zł do 39,4 mln zł. W 2019 roku będzie to 60,8 mln zł, w latach 2020-2026 po 40,8 mln zł.

Instytut realizuje Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Przygotowywane są projekty: Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich "PRO" (w ramach którego wspierane będą organizacje obywatelskie, media obywatelskie, lokalne organizacje strażnicze oraz think-tanki obywatelskie), Program Rozwoju Harcerstwa i Program Rozwoju Wolontariatu "Korpus Solidarności". Ponadto trwają prace nad Programem Wsparcia Uniwersytetów Ludowych.

Łączny budżet Narodowego Instytutu Wolności na dotacje pochodzące z budżetu państwa i z systemu dopłat do gier hazardowych w ramach Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wyniesie około 100–140 mln zł rocznie. "Realizacja powyższych programów wymaga odpowiedniej i sprawnej instytucji zarządzającej" - argumentowali autorzy projektu nowelizacji. Wskazywali, że 3,6 mln zł rocznie pozwalają na stworzenie około 22 etatów, tymczasem do realizacji wszystkich zadań Instytutu niezbędnych jest około 60 etatów. Ustawa przewiduje więc zwiększenie dotacji podmiotowej dla Narodowego Instytutu Wolności w 2018 r. z 3,6 mln zł do 8,8 mln zł.

Nowelizacja uwzględnia także koszty remontu obiektu "Parkowa" (600 tys. w 2018 r. i 20 mln zł w 2019 r.) na stałą siedzibę Narodowego Instytutu Wolności.(PAP)

autor: Paweł Żebrowski