Za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt głosowało 235 posłów, 196 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. W związku z tym na posiedzeniu Sejmu w środę po południu odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy.