Za przyjęciem poprawek głosowało 7 posłów, 12 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Sprawozdawcą komisji został Tomasz Latos (PiS).

Celem nowelizacji - jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia - jest wzmocnienie wpływu państwa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, którzy znajdą się w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Drugie czytanie projektu odbyło się 22 marca. W efekcie poprawek zgłoszonych przez Platformę Obywatelską ponownie został skierowany do komisji zdrowia. Niezadowolenia z opóźnienia prac nad nowelizacją nie krył Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych - pod koniec marca ratownicy zapowiedzieli, że w związku z brakiem nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym planują ograniczyć dodatkowe dyżury 16 i 23 kwietnia. Z informacji na stronie Sejmu wynika, że głosowanie nad projektem zaplanowano na środę.

Projekt przewiduje, że umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego (karetek z obsadą) będą powierzane wyłącznie podmiotom leczniczym w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych i spółek kapitałowych z co najmniej większościowym udziałem skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Umowy, jakie prywatne firmy zawarły z NFZ na ratownictwo medyczne, zakończą się 31 grudnia 2018 r.

Obowiązująca obecnie regulacja dotycząca systemu ratownictwa weszła w życie w styczniu 2007 r. Planowane zmiany - jak wyjaśnia MZ - wynikają z analizy funkcjonowania systemu PRM i dotyczą także dyspozytorni medycznych. Ich liczbę zredukowano z 338 w 2011 r. do 42 na początku ostatniego kwartału 2017 r. Od 1 stycznia 2028 r. na każde województwo ma przypadać jedna dyspozytornia medyczna (z wyjątkiem województw śląskiego i mazowieckiego, gdzie przewiduje się po dwie).

Projekt rozszerza też katalog osób, którym będzie przysługiwała ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, o udzielających pomocy medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym, dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Ma to, jak uzasadnia MZ, zapobiegać sytuacjom, w których osoby wzywające karetkę i pacjenci szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz osoby im towarzyszące bezkarnie znieważają, grożą lub fizycznie atakują personel medyczny.