Przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki ogłaszając jej rozstrzygnięcie powiedział, że komisja ws. Łochowskiej 38 stwierdziła nieważność decyzji prezydenta m.st. Warszawy z 9 grudnia 2011 r. w całości. Za taką decyzją członkowie komisji zagłosowali jednogłośnie.

Jaki uzasadniał, że doszło do rażącego naruszenia prawa poprzez wydanie decyzji zwrotowej na osobę nieżyjącą, a przesłanka posiadania nie była przez m.st. Warszawy badana.

"Prezydent m.st. Warszawy wydając decyzję reprywatyzacyjną nie tylko uchybił swoim obowiązkom, jako organ nie ustalając dokładnie stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy, ale również wydał decyzję reprywatyzacyjną w stosunku do osoby zmarłej, nieżyjącej od wielu lat" - odczytywał uzasadnienie Jaki.

"W ocenie komisji prezydent m.st. Warszawy nie podjął wszelkich możliwych czynności zmierzających do ustalenia danych Józefa Pawlaka, w tym zwrócenie się do odpowiednich organów o przesłanie np. aktu zgonu Józefa Pawlaka" - mówił.

Ocenił, że "gdyby prezydent m.st. Warszawy wykazał się większym zainteresowaniem w poszukiwaniu danych nt. Józefa Pawlaka, dawnego właściciela nieruchomości przy ul. Łochowskiej 38 w Warszawie, nie zaszłaby potrzeba zwracania się prezydenta m.st. Warszawy do sądu z wnioskiem o ustanowienie dla pana Józefa Pawlaka kuratora".

Poseł PO Robert Kropiwnicki mówił, że miasto nie miało instrumentarium, aby ustalić datę śmierci Józefa Pawlaka. Z tym nie zgodził się wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta, bo - jak przypomniał - prokuratura ustaliła to na podstawie ksiąg meldunkowych, a takie działanie mógł również wykonać stołeczny ratusz.

Jaki zaznaczył, że nieruchomość przy Łochowskiej 38 została zreprywatyzowana na rzecz osoby, która w momencie wydania decyzji reprywatyzacyjnej miałaby 128 lat. "Nieruchomość została zreprywatyzowana na ducha. Problem polegał na tym, że akt zgonu (Józefa Pawlaka) był w Urzędzie m.st. Warszawy, tylko nikt tego nie sprawdził" - dodał.

Przypomniał, że Józef Pawlak zmarł w 1949 roku.

Szef komisji weryfikacyjnej zauważył też, że w przypadku Pawlaka został ustanowiony kurator, który miał za zadanie ustalić, co się dzieje ze spadkobiercą. "Kurator przed komisją opowiedział o jednej czynności, którą wykonał w ciągu siedmiu lat. W 2010 r. poszedł pod jego adres (J. Pawlaka - PAP) zadzwonił domofonem trzy razy. Nikt nie odbierał i w związku z tym uznał, że wykonał swoje czynności" - powiedział Jaki.

Szef komisji podkreślił, że decyzja zwrotowa wydana przez prezydenta Warszawy ws. kamienicy przy ul. Łochowskiej 38 "jest nieważna i nieważne są wszystkie czynności z tym związane". Dodał, że mieszkańcy Łochowskiej "nie muszą się już bać". "Od dzisiaj są już bezpieczni. Ich wieloletnia gehenna się skończyła" - powiedział.

Członek komisji z ramienia PiS Łukasz Kondratko podkreślił, że do wydania kamienicy nie dopuścił burmistrz Pragi-Północ Wojciech Zabłocki (PiS).

Kondratko przypomniał, że członkowie komisji złożyli zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów ws. możliwości składania fałszywych zeznań przez kuratora ws. Łochowskiej 38 Zbigniewa Lichockiego. Jako dyrektor biura prawnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego mógł on nie poinformować swojego przełożonego o swojej roli w postępowaniu.

Kaleta zaznaczył, że sprawa Łochowskiej 38 pokazuje, że miasto "szukało wytrychów i różnego rodzaju sposobów, aby nieruchomość wydać osobom trzecim".

Kamienica przy ulicy Łochowskiej 38 przed II wojną światową była budynkiem czterokondygnacyjnym, który został podczas działań wojennych zniszczony, a później odbudowany. Obecnie zamieszkanych jest 11 lokali.

Komisja od początku czerwca ub.r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Komisja uchyliła już decyzje władz miasta o przyznaniu Maciejowi M. praw do dwóch działek przy ul. Twardej oraz do nieruchomości Sienna 29; o przyznaniu Marzenie K., Januszowi P. i mec. Grzegorzowi M. praw do działki Chmielna 70; o przyznaniu spadkobiercom i Markowi M. praw do Nabielaka 9 (gdzie mieszkała Jolanta Brzeska); o zwrocie spadkobiercom trzech działek na pl. Defilad; o przyznaniu poszczególnym spadkobiercom praw do Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Nowogrodzkiej 6a; ws. reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Hożej 23/25, 25 i 25a.

Ponadto, komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł.