W styczniu 2018 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 111,5 pkt. w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 128,3 pkt. w grudniu 2017 r. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 126,4 pkt. w poprzednim miesiącu do 121,2 pkt. w styczniu.

"Początek 2018 r. przyniósł kontynuację – a wręcz nasilenie – tendencji zaistniałych pod koniec minionego roku. Wskaźniki oceny sytuacji bieżącej i przyszłej uległy obniżeniu, którego skala była większa niż w grudniu. Część indeksu odnosząca się do oczekiwań na przyszłość już nie zachowuje względnej stabilności, malejąc w sposób wyraźny w ślad za segmentem diagnostycznym. Wartości wskaźników Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców znalazły się tym samym w zauważalnym trendzie spadkowym" - napisano w komentarzu.

Z badania wynika, że ocena bieżąca jest najniższa od czerwca 2017 r., podczas gdy oczekiwania na kolejne półrocze – najsłabsze od lipca minionego roku.

"Uczestniczące w badaniu firmy wskazywały na dotkliwy deficyt na rynku m.in. pracowników projektowych i produkcyjnych, odpływ wykwalifikowanych kadr do Europy Zachodniej oraz nasilającą się presję płacową. Przedsiębiorcy sygnalizują ponadto nasilający się problem zatorów płatniczych" - napisano w komentarzu. (PAP Biznes)