Na wtorkowym posiedzeniu senackiej komisji do spraw zagranicznych i unijnych omówiono dwie prezydencje: zakończoną w połowie roku maltańską i trwającą od 1 lipca estońską.

Ambasador Estonii Harri Tiido podkreślał, że Tallin w czasie swej prezydencji koncentrować się będzie na rozwoju innowacyjności europejskich gospodarek. "Jak to osiągnąć? Mamy na to pomysł - to cyfrowy jednolity rynek" - zapowiedział. Według niego rozwój cyfrowego rynku mógłby przynieść Unii do 400 mld euro rocznie.

Jak zaznaczył Tiido, swoboda przepływu danych, niezbędna dla rozwoju rynku cyfrowego, powinna być uznana za piątą swobodę w ramach wspólnego rynku UE. Zwrócił uwagę, że szybka wymiana informacji jest również konieczna, jeśli Europa chce zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański podkreślił, że rynek cyfrowy to nie osobny sektor, lecz jeden z wymiarów wspólnego rynku. Jak zaznaczył, uregulowanie rynku cyfrowego jest warunkiem koniecznym dokończenia budowy samego wspólnego rynku.

Szymański mówił o konieczności dostosowania regulacji do postępujących zmian technologicznych tak, by prawo nie stało na przeszkodzie w rozwoju rynku cyfrowego. "Sprawa jest o tyle pilna, że jeżeli Unia Europejska nie ukształtuje swoich standardów w zakresie rynku cyfrowego, zrobią to inni gracze globalni, co może być niekorzystne dla Europy" - powiedział wiceszef MSZ.

Wyraził nadzieję, że w okresie prezydencji estońskiej uda się poczynić "istotny postęp" w pracach nad "e-kartą usługową". Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej zaprezentowaną na początku roku "e-karta usługowa" ma znieść obciążenia administracyjne dla firm świadczących usługi w innych państwach członkowskich.

Według Szymańskiego Polska stoi na stanowisku, że rynek usług "jest wyjątkowo niedorozwinięty w UE", a tymczasem to właśnie ten rynek ma obecnie największy potencjał. "Jeżeli dzisiaj szukać potencjału wzrostu w UE, to z pewnością aspektem numer jeden jest właśnie rynek usług" - powiedział.

Ambasador Estonii podkreślił również, że w kwestii bezpieczeństwa Unia nie może zapominać o NATO. "Bez współpracy z NATO polityka obronna UE straci na znaczeniu, ponieważ każde państwo członkowskie ma tylko jedną armię. Nie mamy odrębnych wojsk: dla Unii i dla NATO" - zaznaczył.

Wiceminister Szymański mówił, że Polska - z uwagi na geopolitykę i podobne doświadczenia historyczne - łączy duże nadzieje z prezydencją estońską. Według niego Warszawa i Tallin mają zbliżone punkty widzenia na proces integracji europejskiej, poszerzenia NATO i rolę wspólnego rynku. Szymański zadeklarował, że obie stolice będą akcentować te same oczekiwania w kwestii rozwoju polityki obronnej UE, która także w opinii Polski powinna być spójna z NATO.

Ambasador Malty Natasha Meli Daudey przypomniała, że w czasie przewodnictwa Malty w Radzie UE podjęto działania mające na celu ograniczenie migracji w rejonie Morza Śródziemnego. W ramach współpracy z Libią przeprowadzono szkolenia dla 130 pracowników straży przybrzeżnej, przekazano władzom libijskim cztery jednostki wodne pod dowództwem włoskim, poprawiono warunki w czterech obozach dla uchodźców, 5 tysięcy osób zostało dobrowolnie przetransportowanych z Libii do kraju pochodzenia - wymieniła Daudey. Podkreśliła jednocześnie, że w kwestii migracji nadal wiele pozostaje do zrobienia.

Ambasador Estonii mówił, że konieczne jest wzięcie pod uwagę różnicy pomiędzy uchodźcami a migrantami ekonomicznymi.

Szymański uznał problem migracji za jeden z nierozwiązanych problemów prezydencji maltańskiej. "Wprowadzenie stałego mechanizmu ponadnarodowego w zakresie zarządzania ruchem uchodźczym, migracyjnym jest cały czas nieakceptowanym rozwiązaniem przez Polskę" - podkreślił. W jego ocenie relokacja jest również rozwiązaniem niepraktycznym, które nie przyniesie spodziewanego efektu. (PAP)