Podczas mszy w bazylice watykańskiej papież wyświęcił 10 księży: 7 Włochów, a także Azera, Meksykanina i Peruwiańczyka.

W homilii Franciszek zachęcał nowo wyświęconych księży: „Bądźcie radośni, nigdy - smutni, z radością służby Chrystusowi, także pośród cierpień, niezrozumienia, własnych grzechów”.

„I proszę, nie bądźcie panami” - dodał.

Papież przypominał, że kapłaństwo to służba, a nie kariera. Zachęcał do wygłaszania prostych kazań, które trafiają do serca, a także do prowadzenia „przejrzystego życia”.

„Słowo bez przykładu życia niczemu nie służy, lepiej się cofnąć, podwójne życie to ciężka choroba Kościoła” - mówił Franciszek.

Podkreślił, że w imię Kościoła prosi księży o to, by byli miłosierni.

Wzywał: „nie zrzucajcie na ramiona wiernych ciężaru, którego nie mogą unieść ani oni, ani nawet wy”.

Franciszek wyraził opinię, że jeśli ksiądz długo studiował teologię i ma dwa albo trzy dyplomy uczelni, ale nie nauczył się nieść krzyża Chrystusa, to jest "niepotrzebny".

"Będzie dobrym uczonym, dobrym profesorem, ale nie kapłanem" - dodał.

Z Watykanu Sylwia Wysocka(PAP)