Agencja prasowa ATS podała, że za projektem opowiedziała się również większość z 26 szwajcarskich kantonów, co oznacza, że został on przyjęty.

Rządowy projekt zakłada uproszczenie i przyspieszenie procedury naturalizacji, natomiast nie przewiduje żadnego automatyzmu w tej sprawie.

Według szacunków władz, w ciągu najbliższych dziesięciu lat ok. 2,3 tys. młodych osób rocznie będzie mogło łatwiej i taniej uzyskać obywatelstwo Szwajcarii. W tej chwili większość z kandydatów spełniających warunki stanowią Włosi, a także obywatele Turcji i Bałkanów.

Rząd argumentuje, że ci młodzi cudzoziemcy spędzili całe życie w Szwajcarii, która stała się ich ojczyzną, więc mają prawo zostać jej obywatelami.

Choć procedura ma być łatwiejsza, same warunki naturalizacji pozostają niezmienione. Kandydat musi biegle władać jednym z czterech języków urzędowych Szwajcarii (francuskim, niemieckim, włoskim albo retoromańskim) i szanować konstytucję, prawa i wartości kraju. Ponadto musi być urodzony w Szwajcarii, mieć maksymalnie 25 lat i chodzić do tamtejszych szkół przez co najmniej pięć lat. Przynajmniej jeden z rodziców musi mieszkać w Szwajcarii przez co najmniej 10 lat i również chodzić tam do szkoły. Wreszcie, co najmniej jeden z dziadków musi mieć prawo pobytu w Szwajcarii albo być tam urodzonym. (PAP)