Orędzie o stanie Unii Europejskiej

14 września 2017 r.

(C) European Union, 2017_Etienne Ansotte

#AskJuncker – szef KE odpowiada na pytania14 września 2017 r.

W czwartek 14 września o godzinie 14.00 przewodniczący KE Jean-Claude Juncker weźmie udział w debacie z udziałem trojga młodych użytkowników serwisu YouTube. Jej tematem będzie tegoroczne Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez niego dzień wcześniej w Parlamencie Europejskim. Juncker posumował w nim osiągnięcia minionego roku i zarysował priorytety na kolejne 12 miesięcy.

14 września 2017 r.

(C) European Union, 2017/EC-Audiovisual Service

Orędzie o stanie Unii 2017: chwycić wiatr w żagle14 września 2017 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił dzisiaj orędzie o stanie Unii w 2017 r. przed posłami do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i przedstawił swoje priorytety na nadchodzący rok, a także nakreślił swoją wizję, jak Unia Europejska może ewoluować do roku 2025 (zob. pełna treść orędzia). Przedstawił Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii (zob. zestawienie informacji nt. planu działania).

13 września 2017 r.

Pojawiają się również informacje, że Komisja będzie chciała zwiększyć znaczenie – powołanego bez zmiany traktatów – Europejskiego Mechanizmu Stabilności

Nowa Unia wyzwaniem dla Polski13 września 2017 r.

Przewodniczący Komisji Europejskiej ma dziś zaprezentować pomysł na integrację Starego Kontynentu. Jean-Claude Juncker w swoim dzisiejszym orędziu w Parlamencie Europejskim przedstawi propozycje zmian, które mają pozwolić na przezwyciężenie kryzysu Wspólnoty.