Przewodniczący Komisji Europejskiej ma dziś zaprezentować pomysł na integrację Starego Kontynentu. Jean-Claude Juncker w swoim dzisiejszym orędziu w Parlamencie Europejskim przedstawi propozycje zmian, które mają pozwolić na przezwyciężenie kryzysu Wspólnoty.

Szef Komisji Europejskiej będzie przekonywał, że Unia najgorsze ma za sobą, co potwierdzają optymistyczne dane o wzroście gospodarczym, zatrzymaniu marszu po władzę partii populistycznych i wyhamowaniu presji migracyjnej. To z kolei daje możliwość przeforsowania zmian, które na nowo ustalą architekturę UE.

– Przewodniczący będzie próbował pogodzić ambicje dużych krajów, takich jak Niemcy i Francja, z tym, czego oczekuje sceptycznie nastawiona do Unii wielu prędkości Europa Środkowa – mówi rozmówca DGP. W praktyce może to oznaczać zgodę na powołanie ministra finansów strefy euro – czego chce Paryż. Ale równocześnie pozostawienie otwartych drzwi do ściślejszej Unii i zachęt dla państw, które chcą do niej przystąpić.

Reklama

Pojawiają się również informacje, że Komisja będzie chciała zwiększyć znaczenie – powołanego bez zmiany traktatów – Europejskiego Mechanizmu Stabilności. Dysponujący zdolnościami finansowymi w wysokości 700 mld euro EMS miałby się stać czymś na wzór Europejskiego Funduszu Walutowego, kreującego politykę gospodarczą strefy euro.

Profesor Agnes Bénassy-Quéré, szefowa Rady Ekonomicznej przy premierze Francji, w rozmowie z DGP przekonuje, że integracja strefy euro powinna pójść znacznie dalej. Jej zdaniem oprócz ministra finansów unia walutowa powinna mieć osobny budżet. Mówi również o konieczności zmniejszenia funduszy strukturalnych, które płyną do Europy Środkowej. Komisja nie idzie tak daleko. Z kolei prezydent Andrzej Duda podczas forum w Krynicy przekonywał, że każda forma dzielenia UE – jak chce tego m.in. Paryż – skończy się dla niej katastrofą.

W dzisiejszym przemówieniu szefa KE mają się również pojawić nawiązania do sytuacji w Polsce. Przewodniczący podkreśli, że nie ma integracji bez aksjologii. Nie będzie jednak agresywnych aluzji pod adresem Warszawy.